ابزار قالب ساز نگین دات این
پس زمینه قالب::
فونت قالب::
هدر::
پس زمینه بلوک راست و چپ::
رنگ متن عنوان های بلوک راست و چپ:
اندازه فونت بلوک های راست و چپ::
موقعیت متن در بلوک های راست و چپ::
آدرس پس زمینه سر بلوک وسط::
رنگ متن عنوان بلوک های وسط::
اندازه متن عنوان های بلوک وسط::
موقعیت متن در بلوک وسط::طراح ابزار: Moisrex
کد نویس ابزار : نگین دات این